De Kooiplaats

De eendenkooi

De eendenkooi

Sinds 1861

Bij Vakantieboerderij de Kooiplaats ligt sinds 1861 de Eendenkooi. Voorheen werd de Kooi als jachtmiddel gebruikt, om vervolgens de gevangen eenden, talingen en andere vogels aan de poelier in Leeuwarden te verkopen.

Een eendenkooi is ingericht voor het vangen van eenden zonder gebruik te maken van een geweer. Een eendenkooi bestaat uit een zoetwaterplas omringd door een kooibos. Eendenkooien zijn een typisch Nederlands verschijnsel. Zij zijn al bekend uit de veertiende eeuw, toen eend nog vaak op het menu stond. De meeste eendenkooien zijn tegenwoordig niet meer in gebruik. In 2016 sloegen verschillende natuurorgannisaties de handen ineen om de laatste kooien voor het Waddengebied te behouden. Eendenkooien behoren tot het culturele erfgoed van dit gebied.

De kooiplaats

Natuur en cultuur

De eendenkooi van Schiermonnikoog is in 1989 gerestaureerd door Natuurmonumenten en Nationaal park Schiermonnikoog.Een eendenkooi is een verrassende combinatie van natuur en cultuur. Schiermonnikoog heeft een goed onderhouden eendenkooi, welke dateert van 1860 en gelegen is bij de Kooiplaats. De Kooiplaats betekent een plaats (boerderij) met een eendenkooi, deze combinatie boerderij – kooi is in 1998 weer hersteld. Eendenkooien hebben een hoge cultuurhistorische waarde. Van Schiermonnikoog is deze één van de weinig overgebleven ambachten van vroeger. De eigenaar van de Kooiplaats is tevens kooiker van de eendenkooi. Hij kan u er alles over vertellen b.v. hoe het vroeger ging en hoe de eendenkooi nu werkt. Ook zijn er mogelijkheden voor excursies.